znak

Obecní úřad

Vytisknout

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

  2021  
    Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.5.2021 (0,3MB)
    Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 24.2.2021 (0,34MB)
  2020  
    Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 9.12.2020 (0,48MB)
    Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.9.2020 (0,32MB)
    Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 24.6.2020 (0,37MB)
    Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 13.5.2020 (0,42MB)
     Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 11.3.2020 (0,11MB)
    Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 5.1.2020 (0,18MB)

 

  2019  
    Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.12.2019 (0,18MB)
    Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.11.2019 (0,20MB)
    Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.9.2019 (0,21MB)
    Zápis ze dne 26.6.2019 (0,3MB)
     Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.5.2019 (0,1MB)
     Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.3.2019 (0,25MB)
     Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.1.2019 (0,25MB)

 

  2018   Nové zastupitelstvo
     Zápis ze dne 19.12.2018 (0,3MB)
     Zápis ze dne 21.11.2018 (0,3MB)

 

  2018  
     Zápis ze dne 1.11.2018 (0,3MB)
     Zápis ze dne 3.10.2018 (0,3MB)
    Zápis ze dne 3.9.2018 (0,4MB)
    Zápis ze dne 2.8.2018 (0,4MB)
    Zápis ze dne 10.7.2018 (0,4MB)
    Zápis ze dne 28.5.2018 (0,4MB)
     Zápis ze dne 26.4.2018 (0,4MB)
    Zápis ze dne 15.3.2018 (0,3MB)
  2017  
     Zápis ze dne 18.12.2017 (0,2MB)
     Zápis ze dne 27.11.2017 (0,2MB)
     Zápis ze dne 14.9.2017 (0,4MB)
     Zápis ze dne 15.6.2017 (0,3MB)
     Zápis ze dne 19.4.2017 (0,3MB)
    Zápis ze dne 27.2.2017 (0,6MB)
     2016  
   

Zápis ze dne 22.12.2016 (0,6MB)

Zápis ze dne 29.11.2016 (0,6MB)

Zápis ze dne 19.9.2016 (0,6MB)

 Zápis ze dne 30.6.2016 (0,6MB)

  Zápis ze dne 1.6.2016 (0,7MB)

  Zápis ze dne 7.3.2016 (2.7MB)

     2015  
      Zápis ze dne 29.12.2015 (1.3MB)
  Zápis ze dne 21.12.2015 (1.5MB)
  Zápis ze dne 2.12.2015 (1.2MB)
  Zápis ze dne 16.9.2015 (1.4MB)
  Zápis ze dne 12.8.2015 (1.8MB)
  Zápis ze dne 15.6.2015 (2MB)
  Zápis ze dne 4.5.2015 (2.9MB)
  Zápis ze dne 30.3.2015 (1.3MB)
  Zápis ze dne 4.3.2015 (1.8MB)
     2014  
      Zápis ze dne 22.12.2014 (1.7MB)
  Zápis ze dne 24.11.2014 (2.0MB)
  Zápis ze dne 8.11.2014 (3.9MB)
  Zápis ze dne 8.10.2014 (0.9MB)
  Zápis ze dne 15.9.2014 (1.30MB)
  Zápis ze dne 9.7.2014 (1.34MB)
  Zápis ze dne 11.6.2014 (1.88MB)
  Zápis ze dne 28.4.2014 (1MB)
  Zápis ze dne 31.3.2014 (1.60MB)
  Zápis ze dne 27.1.2014 (1MB)
     2013  
      Zápis ze dne 30.9.2013 (1.44MB)
  Zápis ze dne 17.6.2013 (1.68MB)
  Zápis ze dne 24.4.2013 (1.43MB)
  Zápis ze dne 4.3.2013 (2.20MB)

 

 

Vytisknout

Povinně zveřejňované informace o obci Liblice dle §5 odst. 4 InfZ

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název
  Obec Liblice
 2. Důvod a způsob založení

  Obec Liblice jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

 3. Organizační struktura
  Starosta obceMístostarosta obce

  Zastupitelstvo obce – 7 členů
  - Kontrolní výbor – 3 členové
  - Finanční výbor – 3 členové
  Úředník ÚSC
  Pracovníci údržby obce

  Příspěvkové organizace zřizované obcí
  - Mateřská škola Liblice

 4. Kontaktní spojení
  4.1  Kontaktní poštovní adresa: Obec Liblice, Liblice 57, 27732 Byšice
  4.2  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Obec Liblice, Liblice 57, 27732 Byšice
  4.3  Úřední hodiny:
  Pondělí 8:00-12:00 a 14:00-16:30
  Středa 8:00-12:00 a 14:00-17:00
  4.4  Telefonní čísla: pevná linka - +420 315 696 055, mobil - +420 721 477 600
  4.5  Fax: Obec nemá fax
  4.6  Adresa internetové stránky: www.liblice.cz
  4.7  Adresa podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  4.8  ID datové schránky: deub8d7

 5. Případné platby lze poukázat
  číslo účtu: 19528171
  kód banky: 0100; Komerční banka a.s.

  Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

 6. IČ - identifikační číslo povinného subjektu
  00510548

 7. DIČ - daňové identifikační číslo povinného subjektu
  CZ00510548

 8. Dokumenty
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů
  Územní plán obce Liblice
  Rozpočtový výhled obce
  Program rozvoje obce
  Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
  8.2 Rozpočet (aktuální a uplynulý rok, rozpočet i úpravy)
 9. Žádost o informace
 10. Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).
 11. Příjem žádostí a dalších podání
  Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1). Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).
 12. Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.
 13. Formuláře
  Formuláře, kterými se lze obracet na obec jsou přístupny zde. Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadě v úředních hodinách. Formuláře ke stažení
 14. Popis postupů - návody pro řešení životních situací
  viz Portál veřejné správy
 15. Předpisy
  14.1 Nejdůležitější používané předpisy

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
  • Úplné znění právních předpisů je dostupné na Sbírka zákonů ČR
  14.2 Vydané právní předpisy
  Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, odkaz zde. Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
 16. Úhrady za poskytování informací

  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Sazebník úhrad je vypracován v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona, s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, s § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb. o právu
  na informace o životním prostředí, s článkem 12 odst. 5 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

  15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

 17. Licenční smlouvy
  16.1  Vzory licenčních smluv: Obec nemá.
  16.2  Výhradní licence: Obec nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.
 18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb
 1. GDPR
  1.   Informace o zpracování osobních údajů
  2. Směrnice pro nakládání s osobními údaji
  3. Sazebník úhrad za poskytování informací
  4. Informace o zpracování - přehled agend

 Použitou zkratkou "InfZ" je myšlen zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Podkategorie